Turkart

Klikk her for å laste ned og vise kart over camp og turområdene:

Oversiktskart og Rakfjordgruppa kart

Oversiktskart og Gåsværgruppa kart

Turkart for prologen legges ut når dette er klart.

Skriv gjerne ut og laminer kartet for bruk under treffet!

Vind, strøm og bølgevarsel finner du her

Fra «Den Norske Los». Farvannsbeskrivelse Kvalsundet:

Sundet er omgitt av skogkledde åser med nakne fjell i bakgrunnen, enkelte gårdsbruk ses langs strendene. I den nordre delen av sundet — utenfor linjen Vågen – Indre-Kårvik — er det mer brattlendt og mest snaufjell. Hist og her ses litt krattskog og grasmark langs strendene.
Midt i sundet er det dypt og rent farvann, bortsett fra Lysgrunnen, 6 m, og Håkjerringholmen, S i sundet, med grunnrasene N for, som er merket med lanterne på jernsøyle. Nær land ligger endel grunner, hvorav flere er merket med jernstenger.

Strømmen i Kvalsundet er en meget sterk tidevannstrøm. S i den trangeste delen av sundet sies farten å gå opp i 6 knop på det sterkeste. Strømmen skifter på flo og fjære og setter S-over sundet med stigende og N-over med fallende vann. Strømskiftet foregår hurtig. Det er slakt vann bare ca 1/2 time.

Vinden følger sundets retning og setter lett opp strømskavl. I sommermånedene er det med N-lig vind ofte sett havskodde i sundet.

(Alle bind i Den Norske Los kan fritt lastes ned som .pdf herfra. Bind 6 dekker Troms og Finnmark).

 

 

Reklame